Predhodna strana Sledeća strana

Matematički fakultet

  Na fakultetu ima 9 smerova:
 1. Teorijska matematika i primene
 2. Numerička matematika i optimizacija
 3. Verovatnoća i statistika
 4. Računarstvo i informatika
 5. Smer za profesora matematike i računarstva
 6. Racionalna mehanika
 7. Mehanika neprekidnih sredina
 8. Astronomija
 9. Astrofizika

Nekada, većina diplomiranih matematičara radila je u prosveti i (mali deo) u nauci. Negde oko sredine šezdesetih, u društvu je prepoznata potreba za matematičarima i u drugim domenima. Od tada, značajan broj diplomiranih matematičara se zapošljava u industriji, računskim centrima i razvojnim centrima preduzeća.

Oko 10% naših diplomiranih studenata radi u drugim zemljama. Neki od njih su profesori poznatih univerziteta, dok drugi uspešno rade u velikim kompanijama. Posle Drugog svetskog rata, naš fakultet je imao i studente iz drugih zemalja, naročito iz Afrike i sa Bliskog istoka.

Matematički fakultet,Studentski trg 16,Beograd