MOJ PRVI OZBILJNIJI KONTROLNI
možda je i on malo uticao na moju odluku da upišem ovaj fakultet :-)

Ime i prezime

 1. Rešenje sledećeg izraza je (2+5)+(10-4*2)=?

       5   9
  2 19
 2. Da li su sledeće jednakosti i nejednakosti tačne?
       7+2 < 5+4                 Da   Ne 

  2*7-6+1 > 11-2-3*1-5 Da Ne

  3+7-6+3*2=11-1+8-2*2*2 Da Ne

  (2+10+5/5)-3-2*3=10-(4*2)+5+7+4-3*4/2 Da Ne


 3. Maja,Aco,Marko i Ana imaju ukupno 12 balona.Ako Maja ima 3 balona više od Marka,
  a Marko ima isto balona kao Ana,Ana ima jedan balon manje od Aca a ako on ima 3 balona,
  ko od njih ima najviše balona?

              
Prva strana