Matematički fakultet Alas


Nešto o fakultetu

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu zvanično postoji kao samostalna naučno-nastavna ustanova od1995.
Međutim, još 20. decembra 1873. godine na Velikoj školi je osnovana prva Katedra za matematiku na tadašnjem
prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakuleta. Ove godine se, otuda, navršava 125 godina od nastave
matematike na Univerzitetu u Beogradu, a ovaj datum naš Fakultet slavi kao Dan Fakuleta. Danas na Matematičkom
fakultetu nastavu izvodi 110 nastavnika i saradnika sa oko 2000 studenata na redovnim i poslediplomskim studijama.
Na redovnim studijama postoji 9 smerova: teorijska matematika i primene, verovatnoća i statistika, numerička
matematika i optimizacija, računarstvo i informatika, mehanika čvrstih fluida, mehanika neprekidnih sredina
astronomija, astrofizika i smer profesor matematike i računarstva. Na poslediplomskim studijama moguća su usmerenja za matematiku (studijske grupe za analizu, algebru, geometriju, verovatnoću), računarstvo, astrofiziku,
astronomiju i mehaniku.
  Smerovi na matematičkom fakultetu:

 1. Teorijska matematika i primene
 2. Numerička matematika i optimizacija
 3. Verovatnoća i statistika
 4. Računarstvo i informatika
 5. Informatika
 6. Profesor matematike i računarstva
 7. Racionalna mehanika
 8. Mehanika neprekidnih sredina
 9. Astronomija
 10. AstrofizikaPrva godina- III tok:

Analiza:
Predavanja:Dr Dragoljub Kečkić
Vežbe:Mr Jelena Katić,
Linearna algebra:
Predavanja:Dr Dragana Todorić
Vežbe: Tanja Stojadinoviić,
Analitička geometrija:
Predavanja:Dr Zoran Rakić
Vežbe: Ljubica Bošković,
Osnovi programiranja:
Predavanja:Dr Dušan Tošić
Vežbe: Mladen Nikolić,
Praktikum:Mr Vladimtr Filipović


Prethodna strana
Sledeća strana
HOME