Prethodni kolega
Sledeći kolega

Jovana Krstić

smer: profesor matematike i računarstva

III-i tok

br. indeksa: 25/2005

Ako želite da mi pišete
    MOJI PREDMETI NA PRVOJ GODINI:
  1. Analiza I
  2. Linearna algebra
  3. Analitička geometrija
  4. Osnovi programiranja

Profesor: Dušan Tošić
Asistenti: Mladen Nikolić
              Vladimir Filipović

Matematički fakultet

Vraćanje na početak