Naslovna strana Matematički fakultet Lična strana Slike Tabele Formular

Tabela 1

U njoj su navedenii predmeti koji se slušaju na prvoj godini Matematičkog fakulteta,koliko semestara se slušaju,broj časova nedeljno i način polaganja.

Redni broj *1 Naziv predmeta Semestar *2
1 2
1. OS Analiza 1 4+4+2 4+4+2 PU
2. OS Linearna
algebra
3+3+2 2+2+1 PU
3. OS Osnovi
programiranja
2+2+2 2+2+2 PU
4. OS Analitička
geometrija
1+1+1 2+2+1 PU

1*-vrsta predmeta(OS-opšte strucni), 2* -način polaganja(P-pismeno,U-usmeno).
Tabela 2

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Linearna algebra Linearna algebra Analitička geometrija Analiza 1 Osnovi programiranja
2. Linearna algebra Linearna algebra Analiza 1 Analiza 1 Osnovi programiranja
3. Linearna algebra Analiza 1 Analiza 1 Linearna algebra Osnovi programiranja
4. Analiza 1 Analiza 1 Analiza 1 Linearna algebra Osnovi programiranja
5. Analiza 1 Analitička geometrija Analiza 1 Linearna algebra
6. Osnovi programiranja Analitička geometrija
6. Osnovi programiranja

Ovo je raspored predavanja 3.toka za jednu nedelju
(tabela desno)Tabela 3

Neki student može npr. imati sledeće ocene na 1.godini:

Predmeti Ocene
Analiza I Pismeni 6 7
Usmeni 7
Osnovi
programiranja
Pismeni 7 8
Usmeni 8
Linearna
algebra
Pismeni 8 9
Usmeni 9
Analitička
geometrija
Pismeni 9 10
Usmeni 10