Naslovna strana Matematički fakultet Lična strana Slike Tabele Formular

Matematički fakultet

Prve studije matematike u Beogradu osnovane su već na Ustaničkoj Velikoj školi 1808. Propašću Prvog srpskog ustanka ukida se ova škola, ali već 1839. osniva se Licej, i od tada matematičke nauke izučavaju se u Srbiji u kontinuitetu do danas.

Matematički fakultet osnovan je 1873. kao Grupa za matematiku Filozofskog odseka Liceja u Beogradu. U početku, Grupa za matematiku bila je podeljena na dva dela, na studije teorijske matematike i na studije primenjene matematike (mehanika i astronomija). Od 1948. godine studije iz ovih nauka odvijale su se na Odseku za matematiku u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta. Pored ovog odseka na ovom fakultetu postojali su odseci za fiziku, hemiju, biologiju, geografiju i fizičku hemiju.

Prirodno-matematički fakultet 1994. prestaje da postoji, i od tada od ovih odseka nastaju nezavisni fakulteti.

Jedan od njih je Matematički fakultet .

  Na fakultetu ima 9 smerova:
 1. Teorijska matematika i primene
 2. Numerička matematika i optimizacija
 3. Verovatnoća i statistika
 4. Računarstvo i informatika
 5. Smer za profesora matematike i računarstva
 6. Racionalna mehanika
 7. Mehanika neprekidnih sredina
 8. Astronomija
 9. Astrofizika

Redovne studije na Matematičkom fakultetu traju četri godine.Pored redovnih studija na fakultetu su organizovane i postdiplomske studije.Prva doktorska teza je odbranjena 1913.Na fakultetu je do 1946. odbranjen 21 doktorat.Od 1946.godine do danas odbranjeno je oko 300 doktorata iz oblasti matematičkih nauka.

Matematički fakultet,Studentski trg 16,Beograd