predmeti

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

Programiranje 10:00-12:00

Afina geometrija(vežbe) 15:00-16:00

Afina geometrija 11:00-12:00

Uvod u matem. logiku(vežbe) 08:00-10:00

Analiza 2a 10:00-12:00

Uvod u matem. logiku 12:00-14:00

Linearna algebra (vežbe) 16:00-18:00

Programiranje 1 14:00-16:00

Linearna algebra b 10:00-12:00

Programiranje(vežbe) 14:00-16:00

Analiza 2a(prakt.) 14:00-16:00

     

Strani jezik 1 16:00-18:00

Analiza 2a(vežbe) 12:00-14:00

     

Analiza 2a 16:00-18:00