VESNA PEJAKOVIĆ

Broj indeksa 163/04

Profesor matematike i računarstva

MAILTO:ml04163@alas.matf.bg.ac.yu


    Predmeti u prvom semestru
  • Analiza 1a
  • Programiranje 1
  • Osnovi astronomije
  • Uvod u matematičku logiku
  • Engleski 1


Lična strana

Raspored časova

Spisak svih kolega