IVANA FILIPOVIĆ

Broj indeksa 293/2008

Profesor matematike i računarstva

e-mail:ml04115[at]alas.matf.bg.ac.rs


  Predmeti u prvom semestru
 • Analiza 1a
 • Programiranje 1
 • Osnovi astronomije
 • Uvod u matematičku logiku

  Predmeti u drugom semestru
 • Analiza 1b
 • Programiranje 2
 • Strani jezik 2
 • Uvod u numeričku matematiku


Lična strana

Raspored časova

Spisak svih kolega