Средња школа

    Године 1906., Општина Пожаревац одлучила је да у својој згради - „бившој г. Петрикиној кући”, у тадашњој Железничкој улици (сада Лоле Рибара), отвори школу. У постојећој ситуацији у погледу обезбеђења пристојног  смештаја за већи број одељења основне школе, то је било прихватљиво решење.

    Петар - Петрика Николајевић, успешни трговац, био је један од најбогатијих људи Пожаревца, поседовао је имање у центру вароши коју је обухватало цели данашњи блок између улица Лоле Рибара, Југ Богданове, Топличине и Синђелићеве. Петрикина кућа је била права палата. Имала је девет соба. Поред куће, у дворишту је било и помоћних зграда у којима је живела послуга: куварица, собарица, кочијаш. Ту је било још и неколико магацина које је Петрика издавао под кирију.

    Био је предузимач на изградњи пожаревачких касарни и пожаревачког Окружног здања, са још двојицом комшањона. У томе послу је лоше прошао. Због тога је морао касније да прода своју велику кућу. Уступио је Општини пожаревачкој.

    У тој згради је 1906. године отворена основна школа која је по ранијем власнику често називана „Петрикина” школа. У њој се 1909. године налазило осам одељења: четири мушка и четири женска.

    У овој згради школа је дуго радила. Непосредно после Другог светског рата, зграда је опет служила за основну школу. Убрзо после тога у њој је направљено неколико станова да би се донекле ублажио недостатак у становима, који се у послератном Пожаревцу јако осећао јер је становништво нагло расло захваљујући пре свега механичком прираштају. Године 1954. ти су станови испражњени, извршена је нова адаптација и поправка ове школске зграде. Зграда је тако оспособљена за једну савремену школу и септембра месеца је предата на употребу. Имала је шест учионица, канцеларију и стан служитеља. Школу је за своје потребе користила и ОШ „Доситеј Обрадовић”.

    После тога ову школску зграду почела је да користи Средња медицинска школа „Др Војислав Дулић”, као један део својих школских просторија. Иста школа и сада користи ту школску зграду.

    Медицинска школа у Пожаревцу основана је 1947. године као средња стручна школа за школовање неопходних кадрова у здравству. Школа је неколико пута мењала простор, да би се 1961. усталила на локацији у улици Лоле Рибара, у бившој згради Пожаревачког женског друштва. У свом досадашњем раду, а сходно потребама друштвене заједнице, школа је образовала кадрове оних профила који су у датом моменту били најпотребнији: медицински техничар, лаборант, зубни техничар, акушерски профил, васпитачки, педијатријски, фармацеутски, делатност личних услуга (фризери).

    Успешне кадрове у овој школи припрема високо стручни кадар: 29 професора за опште образовне предмете и 10 наставника са завршеном Вишом медицинском школом, потпомогнути најбољим кадровима постојећих здравствених установа у Пожаревцу: 23 сарадника, лекара-специјалиста и дипломираних фармацеута. Практични део наставе се обавља у Градској болници и другим здравственим установама у граду.

    Школа има следеће кабинете: за анатомију са физиологијом и биологију, рачунарство и информатику, фармацеутску технологију и аналитичку хемију, физику, хемију, здравствену негу и стручне предмете. У школској библиотеци заступљено је око 8500 наслова.

 

Назад!