Prirodno Matematički Fakultet

Ivana Milović

Smer:Profesor matematike i informatike
Broj indeksa:04/047

Predmeti na prvoj godini

  1. Analiza I
  2. Linearna algebra
  3. Analitička geometrija
  4. Osnovi programiranja

Moja lična strana

Milovanović Vanja
Miodrag Uroš
Svi studenti druge grupe

ml04047@matf.bg.ac.yu