PRETHODNI
NAREDNI

SPISAK KOLEGA
MOJE GRUPE

Jelena Simić

broj indeksa:016/04


smer:Profesor matematike i računarstva
    PREDMETI NA 1. GODINI MATEMATIKE
  1. Analiza 1
  2. Linearna algebra
  3. Osnovi programiranja
  4. Analitička geometrija

profesor:Duško Vitas       
asistent:Milena Vujošević

Lična strana

Slati komentare