RASPORED CASOVA
PonedeljakUtorakSreda CetvrtakPetak
10-12h Linearna algebra16-18h Linearna algebra 8-10h Analiza 1 13-14h Analiticka geometrija9-10h Linearna algebra
12-14h Osnove programiranja18-20h Analiza 1 10-12h Analiticka geometrija 13-14h Osnove programiranja10-12h Analiticka geometrija
14-16h Analiza 1           12-14h Osnove programiranja 16-18h Analiza 1       
            14-16h Analiza 1