"Matematika i njen stil mišljenja moraju postati sastavni deo opšte kulture savremenog čoveka, tj. čoveka kojeg obrazuju današnje škole, bez obzira da li će on vršiti posao koji koristi matematiku ili ne."
KONFERENCIJA UNESCO 1956. g.

Osnovni uslov za uspešno ostvarivanje nastavnog plana i programa matematike u starijim razredima osnovne škole, jeste postojanje savremenog nastavnog materijala i korišćenje savremenih i raznovrsnih metoda nastave. Sve to je u našoj nastavnoj praksi veoma oskudno, pa je ovo pokušaj da se da doprinos praktičnoj primeni savremenih svetskih trendova u nastavi matematike, odnosno u programu Geogebra.

Ovaj nastavni materijal namenjen je nastavnicima matematike u starijim razredima osnovne škole i u njemu su, zbog povezanosti nastavnih sadržaja matematike od 5. do 8. razreda, dati primeri, ilustracije i objašnjenja iz oblasti koje se obrađuju u nastavi matematike predviđenih za drugi ciklus osnovnog obrazovanja.
Tako se, u 5. razredu obrađuju pozitivni razlomci, čiju obradu prate odgovarajući grafički prikazi na brojevnoj polupravi.

U 6. razredu uvodi pojam racionalnog broja, a najprirodniji način uvođenja negativnog broja je preko suprotnog broja, uz odgovarajuću ilustraciju na brojevnoj pravoj.
U 7. razredu se uvodi pojam pravouglog koordinatnog sistema i proporcionalne veličine, a u 8. razredu, pojam linearne funkcije. U obradi linearne funkcije koriste se, u zavisnosti od veličina, znanja i umenja stečena iz oblasti koje su obrađivane u nastavnom programu matematike za 7. razred, pri čemu utvrđivanje svojstava funkcije treba izvoditi induktivnim putem i uz korišćenje grafičke ilustracije.

Smatram da će ovaj materijal biti koristan iz sledećih razloga:
1) svaki profesor će moći da nađe i iskoristi neku ideju da bi unapredio svoj rad
2) svi primeri, ilustracije i prilozi mogu poslužiti ne samo kao uzor, već se mogu neposredno primeniti u procesu nastave.