Dragana Stojković (Ex Petrović) je rođena 06. 03. 1984. godine u Vranju .

Osnovnu školu "Jovan Jovanović Zmaj" završila je u Vranju. Tokom osnovne škole istakla se u raznim takmičenjima iz matematike, na osnovu čega je proglašena za učenika generacije (1999. godine).

Srednju tehničku PTT školu u Beogradu završila je sa odličnim uspehom (2003.godine). Tokom srednje škole učestvovala je na Smotri naučno-istraživačkih radova talenata, gde je osvojila zlatnu medalju.

Matematički fakultet u Beogradu je upisala 2003. godine i u oktobru 2008. godine diplomirala na smeru profesor matematike i računarstva.

Master rad pod nazivom "Interaktivni prikaz nastavnih sadržaja matematike za drugi ciklus osnovnog obrazovanja korišćenjem programskog paketa GeoGebra" (mentor docent dr Miroslav Marić) odbranila je 04. 10. 2012. godine sa ocenom 10 i stekla akademsko zvanje master matematičar.

Radno iskustvo:
2008-2012 profesor matematike u OŠ "Kralj Petar I Oslobodilac" Korbevac
2009-2012 profesor informatike i računarstva u OŠ "20. Oktobar" Vlase
2012-2013 profesor matematike u OŠ "Svetozar Marković" Vranje
2013 do danas profesor matematike u OŠ "Branko Radičević" Vladičin Han.