Matematicki fakultet
Univerzitet u Beogradu
  Raspored ispita u ispitnim rokovima 2003. godine  


REDOVNI ROKOVI

Redovni rokovi


dan u roku

VREME

NAZIV PREDMETA

1. dan

13.1, 3.2, 9.6., 1.9, 22.9.

9 č.

Analitička geometrija

 

Mikroračunari sa prim. u obrazovanju

14 č.

Programski sistemi

 

Diferencijalne i integralne jednačine

2. dan

14.1., 4.2.,

10.6.,2.9.,

23.9.

9 č.

Uvod u numeričku matematiku

 

Prevodioci i interpretatori

 

Računarska grafika (izborni)

14 č.

Matematička logika u računarstvu

 

Matematička logika

 

Algoritmi i matematička logika

3. dan

15.1.,5.2.,11.6

3.9., 24.9.

9 č.

Osnovi programiranja

 

Jednačine matematičke fizike

14 č.

Nacrtna geometrija

4. dan

16.1., 6.2., 12.6.,4.9.,

25.9.

9 č.

Osnovi računarskih sistema

 

Diferencijalna geometrija

14 č.

Programski jezici

 

Numerička analiza 1

 

Numerička analiza 2

 

Linearni statistički modeli

5. dan

17.1., 7.2.,

13.6., 5.9.,

26.9.

9 č.

Algebra 1

 

Algebra 2

 

Slučajni procesi

14 č.

Diferencijalne jednačine

 

Parcijalne jednačine

 

Distribucije i parcijalne jednačine

6. dan

20.1., 10.2.,

16.6. ,8.9.,

29.9.

9 č.

Verovatnoća i statistika

 

Analiza vremenskih serija

14 č.

Teorija algoritama, jezika i automata

 

Teorija verovatnoće

 

Konveksna analiza

7. dan

21.1., 11.2., 17.6., 9.9., 30.9.

9 č.

Analiza 1

 

Primena računara (izborni)

 

Teorija informacija

14 č.

Numeričke metode optimizacije

 

Analiza 3

8. dan

22.1., 12.2.,

18.6., 10.9., 1.10.

9 č.

Analiza 2

 

Matematičko programiranje

14 č.

Teorija realnih i kompleksnih funkcija

 

Realne i kompleksne funkcije

 

Teorija uzoraka

9. dan

23.1., 13.2.,

19.6., 11.9.,

2.10.

9 č.

Linearna algebra

 

Numeričke metode

 

Topologija

 

Metodika nastave računarstva

 

Algebarska topologija

14 č.

Baze podataka

 

Varijacioni račun i optim. upravljanje

 

Stohastički modeli u oper. istraživanjima

10. dan

24.1., 14.2.,

20.6., 12.9.

3.10.

9 č.

Osnovi geometrije

 

Operaciona istraživanja

 

Matematička statistika

14 č.

Kompleksna analiza

 

Kompleksne funkcije

   

POSTOJI 5 ISPITNIH ROKOVA I ZA SVAKI ROK PREDVIĐENO JE 10 DANA ZA PISMENE ISPITE.
Back