Rođen sam 28.06.1983 god. u Beogradu. Osnovnu školu "Skadarlija" sam završio na Starom Gradu, srednju elektro-tehničku "Nikola Tesla" takođe na Starom Gradu u Beogradu, smer elektro-tehničar računara.

        Prirodno matematički fakultet u Beogradu sam upisao 2002.godine, smer profesor matematike i računarstva. Računarem se koristim od 1997.godine, dobro se snalazim u svim verzijama operativnog sistema Windows i u Office-u.

Za vreme srednje škole bio sam dva puta na obaveznoj praksi u računarskom centru Narodne Banke u Bulevaru Avnoja na Novom Beogradu. Tema na maturskom ispitu u srednjoj školi bila mi je "Windows operativni sistemi".

Urađene prezentacije za predmet Računarstvo i informatika:

1.Razvoj personalnih računara

2.Poslovni informacioni sistemi i računarske mreže

Tema za seminarski: "Računarske mreže"

Back