Kako student da položi ispit
Student nije kriv ako ne položi ispit pošto u godini ima samo 365 dana.
Evo kako student provodi vreme tokom jedne tipične školske godine:
 1. NEDELJE - ima ih 52 u godini, a nedelja je dan odmora. Znači ostaje još 313 dana.
 2. LETNJI RASPUST - 50 dana kada je vrućina i teško za učenje. Ostaje još 263 dana.
 3. 8 sati sna svakog dana, ili 122 dana. Bilans 141 dan.
 4. 1 sat dnevno za igru - (to je zdravo), znači 15 dana. Bilans 126
 5. 2 sata dnevno za hranu i ostale đakonije (da se sve dobro sažvaće i proguta).
  A to je 30 dana. Bilans 96 dana
 6. 1 sat za razgovor (čovek je društveno biće) što je 15 dana. Bilans 81 dan.
 7. Ispitni rokovi u godini, bar 35 dana.Bilans 46 dana.
 8. Praznici tokom godine, 40 dana. Ostaje još 6 dana.
 9. Bar tri dana ode na bolovanje. Bilans 3 dana.
 10. Bioskop i svečanosti bar 2 dana (zabava je imperativ). Bilans 1 dan.
 11. Taj dan je studentov rođendan!
KAKO ONDA STUDENT DA POLOŽI ISPIT ? ? ?

NAZAD