Moje ime je Paunovic Nada. Ovo je moja prezentacija koja je obaveza svih studenata prve godine Matemetickog fakulteta. Ja sam na profesorskom smeru,skraceno Ml i pripadam prvom toku. Ovo je moj raspored:
RASPORED CASOVA
vreme PONEDELJAK UTORAK SREDA CETVRTAK PETAK
8:00-9:00 Analiza I
(vezbe)
Analiticka geometrija
(predavanje)
9:00-10:00 Linearna algebra
(vezbe)
10:00-11:00 Linearna algebra
(praktikum)
Analiza I
(predavanje)
11:00-12:00
12:00-13:00 Linearna algebra
(predavanje)
Osnovi programiranja
(vezbe)
13:00-14:00
14:00-15:00 Analiticka geometrija
(vezbe)
Osnovi programiranja
(praktikum)
15:00-16:00
16:00-17:00 Analiza I
(predavanje)
Osnovi programiranja
(predavanje)
17:00-18:00
18:00-19:00 Analiza I
(praktikum)
Analiza I
(vezbe)
19:00-20:00

sample
Idi na pocetak