Ova strana je trenutno posvećena LaTeX-u
i projektu digitalizacije kulturnog nasleđa


Primeri

Zbirka zadataka Dragomira Lopandića
(postavka zadataka u pdf formatu - 663KB)

Napomena: Seminarski rad treba da sadrži samo rešenja!
Zadaci su tu samo zarad boljeg shvatanja rešenja
i eventualnog korigovanja grešaka kod istih.


Gotove seminarske radove arhivirati (zip/rar) i poslati na mail vlado.simek@gmail.com ili doneti lično.
Pri čemu svaki od njih mora da sadrži:
 • *.tex fajl,
 • slike u *.pic formatu (napravljene u GCLC-u i exportovane u LaTeX),
 • i slike u *.gcl formatu, znači original
Napomene:
 • Slike u GCLC-u centrirati (obavezno) i neka margine oko slike budu što manje...
 • Širina slike ne sme da bude veća od 120 tačaka,
  a to se postiže tako što u GCLC-u na početku definišemo dimenziju slike komandama:
  number XSIZE 120
  number YSIZE 100
  dim XSIZE YSIZEKratki vodiči za LaTeX:
Neophodan softver:
 1. MiKTeX: Download & instalacija
 2. Jedan od editora:
 3. Paket za crtanje Predraga Janičića: GCLC


Jedan od načina da dobijemo naša slova je tako što uključimo paket babel (tj. \usepackage[serbian]{babel} )
i onda u tekstu pišemo:
č kao "c
š kao "s
ž kao "z
đ kao "d
Jedino je slovo ć izuzetak i pišemo ga kao \'c

Neka pravila:
 1. Numerisanje zadataka necemo vrsiti makroima \begin{enumerate} i \item vec samo pisanjem rednog broja zadatka.
  pr. 462. Neka su tačke...
 2. Za numerisanje jednačine se koristi isključivo makro \begin{equation} i \end{equation}
 3. NAPOMENA:
  Za postavljanje brojača na odredjeni broj se koristi makro \setcounter{equation}{broj}
 4. SVE što ima veze sa matematičkom simbolikom (promenljive, tačke, brojevi, dakle APSOLUTNO SVE MATEMATIČKE OZNAKE) se stavljaju između $ . MEĐUTIM, ako hoćemo da nam cela formula bude u jednom redu, stavljamo je između dva $$. Tačke i zapete se stvaljaju unutar tog makroa.
 5. Za razlomke ne koristiti \frac nego \dfrac
 6. Kod pisanja vektora treba voditi računa o usmerenju duži i strelicama (npr. kod Menelajeve teoreme).
 7. Mora se paziti na vertikalno poravnanje teksta, dakle , paziti da ono što je pod $ nije izletelo sa strane
 8. Za naslove i podnaslove koristiti \section{naslov} i \subsection{podnaslov}
 9. Za "prim" se koristi ' , a ne "

e-mail: vlado.simek@gmail.com