point A 50 65
cmark_lt A
drawsegment A B
drawline A B
circle k O X
drawcircle O A
midpoint C A B
med a C B
intersec O a b
tacka A(50,65)
oznaka tacke A l=levo r=desno
t=iznad b=ispod
crtanje duzi AB
crtanje prave AB
krug k, sa centrom O i r=OX
crtanje kruznice OA
C kao sredina duzi A
a mediatrisa duzi CB
O kao presek pravih a i b
GCLC
Klikom na ovaj tekst dobijate:
Primer LaTeX dokumenta i način ubacivanja slike iz GCLC-a!
Važno:
Slike iz GCLC-a u "pic" format prebaciti na sledeći način:
File -> Export to... -> LaTeX...
Veoma  V A Ž N O  !!!
Slike moraju biti što veće, znači da zauzimaju celu belu površinu!!!
Primer:
KAKO izgleda GOTOV seminarski:
evo primera gotovog rada, molim vas, ovakve radove da mi dostavljate!                         HVALA