Milan Stojković
Matematićki fakultet
Kursevi Biografija Kontakt
Kursevi:
  • Programiranje 1
  • Uvod u organizaciju raćunara
  • Linearna algebra i analitićka geometrija
  • Diskretne strukture 1
  • Efemeridska astronomija