Matematički fakultet - Informatika - Miroslav Ostojić.

"Prvi gutljaj iz čaše zvane „prirodna nauka” napravi te ateistom... ali na dnu čaše čekaće te Bog."

...Werner Heisenberg

Zašto baš Matematički fakultet

Preko 6000 diplomiranih matematičara, preko 700 magistara, brojni specijalizanti i preko 400 doktora nauka, koji zauzimaju značajna mesta u brojnim institucijama, državnim službama, naučnoistraživačkim institucijama, kompanijama i školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu pokazatelji su kvaliteta po kojem je Matematički fakultet najprepoznatljiviji, a iz reda nastavnika ovog fakulteta dosad je birano deset članova Srpske akademije nauka i umetnosti.

Programiranje I

Profesor: Dr Filip Marić

e-mail: filip(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~filip

Asistent: Jelena Graovac

e-mail: jgraovac(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~jgraovac

 

 

 

 

Skripte

Unlimited Register Machine - Miroslav Ostojić

Sabiranje dva broja

Poređenje dva broja, množenje

Dva na X stepen

Broj X na Y stepen

Programski jezik C - Filip Marić

Rešeni zadaci

Pred ispitne obaveze: 50 poena - skalirano

- Testovi na predavanjima: 2 poena ( Ukupno 5 testova)

- Testovi na vežbama: 5 poena ( Ukupno 2 testova)

- Kolokvijum: 25 poena

- Dolazak na predavanja 5 poena

Ispit: 50 poena

 

 

 

Diskretne Strukture I

Profesor: Dr Nebojša Ikadinović

e-mail: ikodinovic(a)matf.bg.ac.rs

Asistent: Maja Roslavcev

e-mail: roslavcev(a)matf.bg.ac.rs

 

 

 

 

Skripte

Diskretne strukture - Mladen Drobnjaković

Skripta sa predavanja

Diskretne strukture - Nebojša Muljava

Skripta sa predavanja

Discrete mathematics - Seymour Lipschutz

Knjiga

Ispit - Nebojša Ikadinović

Pitanja

Rokovi

Pred ispitne obaveze: 30 poena

- Kolokvijum: 30 poena

Ispit: 70 poena

-Pismeni deo: 30 poena

-Usmeni deo: 40 poena

 

 

 

 

 

 

Linearna Algebra i Analitička Geometrija

Profesor: Dr Predrag Tanović

e-mail: tane(a)mi.sanu.ac.rs

Asistent: Danijela Petrović

e-mail: sonjat(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare..matf.bg.ac.rs/~sonjat/

 

 

 

 

Skripte

Skripta sa predavanja Dr Predraga Tanovića

Skripta - Uroš Milenković

Theory and problems of linear algebra

Knjiga - Shauma

Pred ispitne obaveze: 30 poena

- Kolokvijum: 2 x 15 poena

Ispit: 70 poena

-Pismeni deo: 40 poena

-Usmeni deo: 30 poena

 

Uvod u Organizaciju Računara

Profesor: Dr Nenad Mitić

e-mail: nenad(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare..matf.bg.ac.rs/~nenad/

Asistent: Danijela Petrović

e-mail: danijela(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare..matf.bg.ac.rs/~danijela/

 

 

 

 

Skripte

Sa predavanja Dr Nenada Mitića

Slajdovi - Dr Nenad Mitić

Greške parnosti - Dr Nenad Mitić

Greške hamingov kod - Dr Nenad Mitić

Pred ispitne obaveze: 50 poena

-Mini test: 2 x 10 poena

- Kolokvijum: 30 poena

Ispit: 50 poena

-Pismeni deo: 30 poena

-Usmeni deo: 20 poena

Engleski I i II

Profesor: Zoran Pavlović

e-mail: nenad(a)matf.bg.ac.rs

Pred ispitne obaveze: 40 poena

-Dolazak na predavanje: 20 poena

- Kolokvijum:20 poena

Skripte

Engleski I

Usmeni - Zoran Pavlović

Engleski II

Priprema za kolokvijum - Zoran Pavlović

Tekst sa predavanja - Zoran Pavlović

Zadaci za II kolokvijum - Miroslav Ostojić

Ispit: 60 poena

-I pismeni deo: 20 poena

-II pismeni deo: 20 poena

-Usmeni deo: 20 poena

 

 

 

 

Programiranje II

Profesor: Dr Filip Marić

e-mail: filip(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~filip

Asistent: Jelena Dunjić

e-mail: dunjicj(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~dunjicj

 

 

 

 

Skripte

Programski jezik C - Filip Marić

Baza zadataka

Urađeni zadaci

Ispit - Oktobar

Skripta

Programski jezik C - Jelena Dunjić

Urađeni zadaci

Pred ispitne obaveze: 50 poena - skalirano

- Testovi na predavanjima: 10 poena ( Ukupno 4 testova)

- Testovi na vežbama: 10 poena ( Ukupno 4 testova)

- Kolokvijum: 20 poena

- Dolazak na predavanja 5 poena

Ispit: 50 poena

 

 

 

Analiza I

Profesor: Dr Aleksandar Torgašev

e-mail: torgasev(a)matf.bg.ac.rs

Asistent: Vuksan Mijović

e-mail: vuksan(a)matf.bg.ac.rs

 

 

 

 

Skripte

Analiza - Aleksandar Torgašev

Skripta

Rokovi

Analiza - Nebojša Muljava

Skripta

 

Pred ispitne obaveze: 60 poena

- Kolokvijum I : 25 poena

- Kolokvijum II : 25 poena

- Dolazak na predavanja: 10 poena

Ispit: 40 poena

-Pismeni deo: 40 poena

 

 

Diskretne Strukture II

Profesor: Dr Đorđe Dogošija

e-mail: dogošija(a)mi.sanu.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~dogosija/

Asistent: Dr Aleksandar Savić

e-mail: asavic(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~asavic/

 

 

 

 

Skripte

Grafovi i kombinatorika - Đorđe Dogošija

Skripta I

Skripta II

Zadaci

Pred ispitne obaveze: 40 poena

- Kolokvijum: 2 x 15 poena

- Dolazak na predavanja: 10 poena

Ispit: 60 poena

-Pismeni deo: 40 poena

-Usmeni deo: 20 poena

Uvod u Arhitekturu Računara

Profesor: Dr Saša Malkov

e-mail: nenad(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~smalkov/

Asistent: Stefan Mišković

e-mail: stefan(a)matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~stefan/

 

 

 

 

Skripte

 

Sa predavanja i vežbi iz Uvoda u Arhitekturu Racunara - Dr Saša Malkov

Sva predavanja i vezbe

Pred ispitne obaveze: 45 poena

-Test: 2 x 5 poena

- Kolokvijum: 35 poena

Ispit: 55 poena

-Pismeni deo: 40 poena

-Usmeni deo: 20 poena

 

Kontakt

 

Map

Adresa
Maksima Gorkog 33
Čuburski park, Vračar
Beograd, Srbija

Telefon
Tel :+381 65 3808097
Fiksni: +381 11 2450419
E-mail :mi10103@alas.matf.bg.ac.rs