Predmeti I godine 2010/2011:

  1. Diskretne strukture 1
  2. Engleski jezik 1
    • PROFESOR: Zoran Pavlović
  3. Linearna algebra i analitička geometrija
  4. Programiranje 1
  5. Uvod u organizaciju računara