Matematički fakultet - Univerzitet u Beogradu
ja

Aleksandra Mačkić
Broj indeksa: 101/2010
Smer: Informatika

Matematički fakultet
sajt fakulteta e-mail

Ovo je moja prezentacija
urađena u HTML-u
kao domaći zadatak
iz programiranja 1
KRA MALI SAMURAJ

Klikom na ovaj tekst
možete pogledati moj
seminarski rad
iz predmeta Uvod u Veb
i Internet tehnologije