Tijana Jakovljević


Rodjena sam 28.07.1991. godine u Valjevu. Zavrsila sam Osnovu skolu "Milovan Glisic"(1998-2006), pa Valjevsku gimnaziju (2006-2010), prirodno-matematicki smer. Sada sam na Prirodno matematickom fakultetu u Beogradu, prva sam godina osnovnih studija, smer Informatika(godine trajanja studija 3+2). sika faxa

Predmeti u prvom semestru su:

  1. Programiranje 1
  2. Uvod u organizaciju racunara
  3. Duskretne strukture 1
  4. Linearna algebra i analiticka geometrija
  5. Engleski 1
Predmeti u drugom semestru: