Moje ime je Stefan Kosovac.
U narodnom predanju sam još poznat pod nadimkom Đura.
Student sam na I smeru Matematičkog fakulteta.
Ovaj sajt je kratka prezentacija o mojim hobijima.