Predmeti:

I godina:

 • Programiranje 1
 • UOR
 • LAAG
 • Diskretne-strukture1
 • Engleski jezik 1
 • Programiranje 2
 • UAR
 • Analiza 1
 • Engleski jezik 2
 • Diskretne-strukture2

II godina:

 • AOS
 • AISP
 • Geometrija
 • Analiza2
 • Zetetika
 • Uvit
 • OOP
 • Analiza 3
 • AIDA
 • Algebra

Kontakt