Nemanja Petrovic

Broj indeksa: 235/2009

Komunikacija putem e-mail

nemanja90petrovic@hotmail.com

mi09235@alas.matf.bg.ac.rs

Predmeti prve godine

Prvi semestar:

Programiranje 1

Filip Maric

Jelena Graovac

Uvod u organizaciju racunara

Nenad Mitic

Danijela Petrovic

Linearna algebra i analiticka geometrija

Predrag Tanovic

Sonja Telebakovic

Diskretne strukture 1

Nebojsa Ikodinovic

Maja Roslavcev