Милош Милаковић

160/09

студент И смера Математичког факултета

GrbMatematickog fakulteta
Ja

Математички факултет

Алас

МАТФорум

Универзитет у Београду

Студентски центар

Предмети


Први семестар

 • Дискретне структуре 1
 • Енглески језик 1
  • Професор: Ирена Павловић
 • Линеарна алгебра и аналитичка геометрија
 • Програмирање 1
 • Увод у организацију рачунара
 • Други семестар
 • Анализа 1
 • Дискретне структуре 2
 • Енглески језик 2
  • Професор: Ирена Павловић
 • Програмирање 2
 • Увод у архитектуру рачунара


 • Трећи семестар
 • Алгоритми и структуре података
 • Анализа 2
 • Архитектура и оперативни системи
 • Геометрија


 • Четврти семестар
 • Алгебра
 • Анализа 3
 • Зететика
 • Конструкција и анализа алгоритама
 • Објектно оријентисано програмирање
 • Увод у Веб и Интернет технологије • copyleft © 2011 Design by Милош