Rođen sam u Valjevu 05.07.1990 godine.
Osnovnu školu "Prota Mateja Nenadović" sam završio odlicnim uspehom, , mada nisam bio vukovac. Kasnije sam upisao "Srednju tehničku PTT školu" u Beogradu, smer Telekomunikacije. Za vreme trajanja srednje škole živeo sam u PTT domu. To mi je bio najlepši period života do sada. Tu sam stekao mnoga prijateljstva i iskustva. Ucestvovao sam u mnogim sekcijama i išao na poprilican broj takmičenja. Najbolji uspeh sam postigao kada sam timski sa dva druga osvojio republičko takmičenje u šahu na kojem su učestvovali učenici iz domova širom Srbije. Nakon završene srednje škole upisao sam matematički fakultet u Beogradu. Trenutno sam na drugoj godini studija.Link ka seminarskom: Seminarski