Ukupni broj nocenja turista u Srbiji po godinama 2005-2013 godine.


Go back to home page | oktobar 8, 2014 / Djordje Rakonjac

Podaci oznacavaju nocenja turista ukupno, kako domacih tako i stranih. Izvor je Republicki zavod za statistiku, podaci su preuzeti sa: stat.gov.rs

Napomena: Godisnji broj nocenja turista predstavlja zbir 12 meseci ostvarenih nocenja turista u posmatranoj godini (apsolutan iznos). Broj nocenja obuhvata samo nocenja onih turista koji su u posmatranom periodu nocili u registovanim objektima za smestaj turista.

Pogledajte smestaj na planini Tari.


Go back to home page