Saobracajne nezgode sa nastradalima od januara 2014. do juna 2014. godine


Go back to home page | september 8, 2014 / Djordje Rakonjac

Vizualizacija podataka koji su prikupljeni i prilagodjeni od Agencije za bezbednost saobracaja a ticu se broja saobracajnih nezgoda sa nastradalima u periodu izmedju januara i juna 2014. godine.

Posto regionalna podela na mapama predstavlja okruge, odredjeni podaci policijskih uprava su napisani zbirno sa naglaskom rezultata 2 ili vise uprava.

Napomena: Zlatiborski okrug koji obuhvata PU Uzice i PU Prijepolje zabelezile su respektivno 123 i 31 saobracajnu nezgodu sa nastradalima. Sto govori da je u opstini Prijepolje zabelezen najmanji broj saobracajnih nezgoda sa nastradalima u Srbiji za 2014. od januara - juna.


Go back to home page