Александар Недељковић | Official website

SR SRB| EN ENG

slika1

Насловна страна

Александар Недељковић 36/2009

студент Математичког факултeта у Београду,

смер Информатика
Резултати за текућу годину:
Испити из 1. и 2. семестра
 1. Програмирање 1
  Проф. др Предраг Јаничић
 2. Програмирање 2
  Проф. др Предраг Јаничић
 3. Увод у организацију рачунара
  Проф. др Ненад Митић
 4. Увод у архитектуру рачунара
  Проф. др Саша Малков
 5. Линеарна алгебра и аналитичка геометрија
  Проф. др Зоран Ракић
 6. Дискретне структуре 1
  Проф. др Зоран Пертовић
 7. Дискретне структуре 2
  Проф. др Ђорђе Дугошије
 8. Култура комуникација
  Проф. др Небојша Икодиновић
 9. Анализа 1
  Проф. др Јелена Катић
 10. Енглески језик 1
  Проф. др Ирена Павловић
Испити из 3. и 4. семестра
 1. Алгоритми и структуре података
  Проф. др Миодраг Живковић
 2. Анализа 2
  Проф. др Јелена Катић
 3. Геометрија
  Проф. др Срђан Вукмировић
 4. Архитектура и оперативни системи
  Проф. др Милан Туба
 5. Анализа 3
  Проф. др Јелена Катић
 6. Алгебра
  Проф. др Зоран Пертовић
 7. Увод у Веб и Интернет технологије
  Проф. др Филип Марић
 8. Конструкција и анализа алгоритама
  Проф. др Миодраг Живковић
 9. Објектно оријентисано програмирање
  Проф. др Владимир Филиповић
 10. Зететика
  Проф. др Душко Витас
Испити из 5. и 6. семестра
 1. Релационе базе података
  Проф. др Ненад Митић
 2. Превођење програмских језика
  Проф. др Филип Марић
 3. Рачунарска графика
  Проф. др Предраг Јаничић
 4. Вероватноћа и статистика
  Проф. др Весна Јевремовић
 5. Вештачка интелигенција
  Проф. др Предраг Јаничић
 6. Оперативни системи
  Проф. др Мирослав Марић
 7. Увод у нумеричку математику
  Проф. др Милан Дражић
 8. Програмске парадигме
  Проф. др Душан Тошић
 9. Програмирање база података
  Проф. др Ненад Митић
 10. Стручни курсеви
  ★ Програмирање мобилних апликација за платформу WP7 (предавач Срђан Божовић - Microsoft Srbija)
  ★ Oracle SOA имплементација (предавач Александар Ђорђевић - ORACLE Srbija)
Испити из 7. и 8. семестра
 1. Информациони системи
  Проф. др Саша Малков
 2. Аутоматско резоновање
  Проф. др Филип Марић
 3. Основи управљања
  Проф. др Вељко Милутиновић
 4. Мрежно рачунарство
  Проф. др Милан Туба
 5. Пројектовање база података
  Проф. др Гордана Павловић Лажетић
 6. Истраживање података
  Проф. др Ненад Митић
 7. Криптографија
  Проф. др Миодраг Живковић
 8. Методологија стручног и научног рада
  Проф. др Владимир Филиповић
Испити из 9. и 10. семестра
 1. Конструкција и анализа алгоритама 2
  Проф. др Миодраг Живковић
 2. Рачунарска графика 2
  Проф. др Милан Туба
 3. Програмирање за Веб
  Проф. др Саша Малков
 4. Научно израчунавање
  Проф. др Зорица Станимировић
 5. Мастер рад
  Имплементација и евалуација алгоритама машинског учења за филтрирање нежељене електронске поште
  Презентација
Радови

Пројекат из Научног израчунавања рађен у Unity-у који симулира летење дрона.

Програмабилни тајмер са циклусима који се састоје од времена за паузу и рад који сам за сопствене потребе написао коришћем javascript-a и HTML-a.

Групни пројекат из Програмирања за Веб и документација пројекта.

Процесирање слика у C# из Рачунарске графике 2.

Имплементација 2Д алгоритама у C# из Рачунарске графике 2.

Решени задаци са претходних рокова из Фурије-Моцкинове процедуре и резолуције из Аутоматског резоновања.

Семинарски рад из Аутоматског резоновања на тему Фурије-Моцкин-ове процедуре.

Решени задаци у Python-u i Lex-u са претходних рокова из Превођења програмских језика.

Семинарски рад из Истраживања података на тему Анализа распореда ГЦ нуклеотида у зависности од позиције у геному бактерија фамилије Lactobacillus.

Семинарски рад из Криптографије на тему Сигурност рачунарства у облаку заснована на Дифи-Хелмановој размени кључева и Елиптичким кривама.

Групни семинарски рад из Методологије стручног и научног рада на тему Анализа протокола рутирања.

Индивидуални семинарски рад из Методологије стручног и научног рада на тему Безбедност Сервисно орјентисане архитектуре.

Групни пројекат из Информационих система на тему Портал за уређивање часописа.

Решени задаци са испитног рока јул 2013 из Увода у нумеричку математику.

Решени задаци са испитног рока јун 2013 из Увода у нумеричку математику.

Математички доказ ефикасности SJF (Shortest Job First) алгоритма из предмета Оперативни системи.

Оптимизација упита коришћењем IBM-овог Visual Explain алата

Семинарски рад из културе комуникација на тему Статистичка хронологија Антолија Тимофејевича Фоменка.

Семинарски рад из Програмирања база података (уношење резултата пријемнног испита)

Семинарски рад из геометрије на тему Промена степена Безиерове криве.

Семинарски рад из Увода у Веб и Интернет технологије.
Видео презентација сајта
Документација сајта
Сајт Због пада студентског сервера PHP странице које користе базу нису у функцији.

Семинарски рад из Вероватноће и статистике на тему Апроксимирање броја π методом Монте Карло.

Домаћи из Истраживања података - кластеровање.

Распоред часова можете погледати овдеСеминарски радови | Математички факултет | Хипатија | Алас | Контакт

Copyright © Aleksandar Nedeljković

Укупан број посетилаца: 8837