Александар Недељковић

Mатематички факултeт у Београду, мастер информатичар

Испити

Радови са студија

Пројекат из Научног израчунавања рађен у Unity-у који симулира летење дрона.

Програмабилни тајмер са циклусима који се састоје од времена за паузу и рад који сам за сопствене потребе написао коришћем javascript-a и HTML-a.

Групни пројекат из Програмирања за Веб и документација пројекта.

Процесирање слика у C# из Рачунарске графике 2.

Имплементација 2Д алгоритама у C# из Рачунарске графике 2.

Решени задаци са претходних рокова из Фурије-Моцкинове процедуре и резолуције из Аутоматског резоновања.

Семинарски рад из Аутоматског резоновања на тему Фурије-Моцкин-ове процедуре.

Решени задаци у Python-u i Lex-u са претходних рокова из Превођења програмских језика.

Семинарски рад из Истраживања података на тему Анализа распореда ГЦ нуклеотида у зависности од позиције у геному бактерија фамилије Lactobacillus.

Семинарски рад из Криптографије на тему Сигурност рачунарства у облаку заснована на Дифи-Хелмановој размени кључева и Елиптичким кривама.

Групни семинарски рад из Методологије стручног и научног рада на тему Анализа протокола рутирања.

Индивидуални семинарски рад из Методологије стручног и научног рада на тему Безбедност Сервисно орјентисане архитектуре.

Групни пројекат из Информационих система на тему Портал за уређивање часописа.

Решени задаци са испитног рока јул 2013 из Увода у нумеричку математику.

Решени задаци са испитног рока јун 2013 из Увода у нумеричку математику.

Математички доказ ефикасности SJF (Shortest Job First) алгоритма из предмета Оперативни системи.

Оптимизација упита коришћењем IBM-овог Visual Explain алата

Семинарски рад из културе комуникација на тему Статистичка хронологија Антолија Тимофејевича Фоменка.

Семинарски рад из Програмирања база података (уношење резултата пријемнног испита)

Семинарски рад из геометрије на тему Промена степена Безиерове криве.

Семинарски рад из Увода у Веб и Интернет технологије.
Видео презентација сајта
Документација сајта
Сајт Због пада студентског сервера PHP странице које користе базу нису у функцији.

Семинарски рад из Вероватноће и статистике на тему Апроксимирање броја π методом Монте Карло.

Домаћи из Истраживања података - кластеровање.