Stevan ProdanovićMatematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Smer: informatika
Tok/grupa: 2i1a
Broj indeksa: 12/2009
e-mail:
mi09012@alas.matf.bg.ac.rs