html

26. Maj 2010Posted by Stefan

 

HTML (HyperText Markup Language, jezik za označavanje hiperteksta) je opisni jezik specijalno namenjen opisu veb stranica. Pomoću njega se jednostavno mogu odvojiti elementi kao što su naslovi, paragrafi, citati i slično. Pored toga, u HTML standard su ugrađeni elementi koji detaljnije opisuju sam dokument kao što su kratak opis dokumenta, ključne reči, podaci o autoru i slično. Ovi podaci su opštepoznati kao meta podaci i jasno su odvojeni od sadržaja dokumenta.

Aktuelna verzija standarda je HTML 4.01, a sam standard održava Konzorcijum za Web (W3C, World Wide Web Consortium).

programski jezik c

26. Maj 2010Posted by Stefan

 

Programski jezik C (C je latinično slovo) je proceduralni programski jezik, nastao 1972. godine. Autor jezika je Denis Riči, a nastao je u istraživačkom centru Bell Laboratories u Nju Džersiju za potrebe operativnog sistema UNIX. Prve verzije operativnog sistema UNIX su bile, zbog neophodne brzine izvršavanja, pisane koristeći asembler, ali se ovaj projekat brzo približavao svom kraju jer je programski kod asemblera izrazito velik i težak za održavanje. Arhitektama UNIX-a je bio potreban programski jezik koji bi zadržao efikasnost asemblera, ali istovremeno pružio i komfor već postojećih viših programskih jezika, poput Paskala, Kobola i dr. Ideja je bila načiniti programski jezik koji bi imao sve ovo, ali čija arhitektura i logika ne bi mnogo odudarala od asemblerske. Zbog toga C-ove kontrolne strukture nalikuju na asemblerske, a postoje i izrazi koji direktno pozivaju odgovarajuće asemblerske instrukcije. Tako, izraz x++ direktno poziva asemblersku instrukciju INC. Jezik je bio potpun uspeh, i koristio se za pisanje svih budućih verzija UNIX-a. U gradnji projekta je učestvovao kao glavni projektant Denis Riči, koji je uostalom bio i jedan od vodećih projektanata za operativni sistem UNIX. Programski jezik С je jezik opšte namene. Iako je razvijan kao „jezik za sistemsko programiranje“, podjednako dobro se koristi za pisanje značajnih programa u različitim oblastima. С je takođe veoma uticao na mnoge druge popularne programe, posebno na C++, koji je originalno razvijan kao nadgradnja С-a.