Verovatnoća dogadjaja A je 0.2 i ne menja se u toku eksperimenta, čiji su ishodi medjusobno ne zavisni.Koliko puta treba ponoviti eksperiment da bi se, sa verovatnoćom većom od 0.9 dogadjaj A desio bar jednom?
n = 19
n = 11
n = 8

U kutiji se nalaze četiri kuglice numerisane brojevima 2, 4, 6, 8. Slučajno se bez vraćanja biraju dve kuglice. Slučajna veličina X jednaka je većem od dobijenih brojeva. Odrediti matematičko očekivanje i disperziju slučajne veličine X.
E(x) = 23/3 D(x) = 23/3
E(x) = 20/3 D(x) = 20/9
E(x) = 31/3 D(x) = 40/9

Dve kockice se bacaju tačno 10 puta. Odrediti verovatnoću da se tačno 3 puta dobije zbir 8.
p = 0.421
p = 0.113
p = 0.378

Odrediti c tako da f bude gustina raspodele f(x) = c*x*e^(-2x).
c = 5
c = 4
c = 3

Kako se racuna kovarijansa slučajnih veličina X i Y?
Cx,y = E(XY) * E(X)E(Y)
Cx,y = E(XY) - E(X)E(Y)
Cx,y = E(XY) + E(X)E(Y)

Na slučajan način se bira neka tačka u trouglu ABC. Neka je AD težišna linija tog trougla. Odrediti verovatnoću da je slučajno iyabrana tačka iy trougla ABC u trouglu ABD.
p = 1/3
p = 1/8
p = 1/2

Iz kutije u kojoj se nalaze 3 bele, 2 plave i 1 crvena kuglica, uzimaju se, na slučajan način, istovremeno dve kuglice. Neka je X broj belih kuglica, a Y broj crvenih kuglica medju iyabranim kuglicama. Odrediti verovatnoće P{X <= Y} i P{X +Y >= 1}.
P{X <= Y} = 6/15, P{X + Y >= 1} = 14/15
P{X <= Y} = 7/13, P{X + Y >= 1} = 12/13
P{X <= Y} = 5/8, P{X + Y >= 1} = 7/8

Na slučajan način bira se jedno slovo od reči POPOKATEPETL. Odrediti P(A), P(B), P(C) ako je A - izbor slova koje je medju prvih 15 slova azbuke, B - izbor slova koja se ponavljaju i C - izbor jednog samoglasnika.
P(A) = 9/13 P(B) = 1/13 P(C) = 5/13
P(A) = 5/12 P(B) = 9/12 P(C) = 5/12
P(A) = 7/15 P(B) = 6/15 P(C) = 2/15

Verovatnoća rodjenja blizanaca je 0.01. Naci verovatnoću da u 1000 porodilišta bude najviše 105 parova blizanaca.
P{X <= 105} = 0.0236
P{X <= 105} = 0.0651
P{X <= 105} = 0.0892

Slučajna veličina X ima binomnu raspodelu n = 8 p = 0.8. Odrediti matematičko očekivanje i disperyiju slučajne promenljive y = 8x-8.
E(y) = 34.5 D(y) = 85.32
E(y) = 52.4 D(y) = 87.42
E(y) = 43.2 D(y) = 81.92

Dinar se baca četiri puta. Odrediti verovatnoću da rezultati I i IV bacanja budu rayliciti.
p = 1/2
p = 1/5
p = 1/7

Koliko puta treba bacati jednu kocku tako da je verovatnoca da se dobije bar jedna 6 > 0.5?
n = 5
n = 4
n = 6

Odrediti verovatnoću da se od 1200 bacanja numerisane kocke broj 5 dobije a) 200 puta b) izmedju 202 i 212 puta
a) 0.0621 b) 0.7234
a) 0.2301 b) 0.3212
a) 0.0309 b) 0.2641

Verovatnoća rodjenja dečaka iznosi 0.515. Kolika je verovatnoća da ce medju 200 novorodjenčadi biti 95 devojčica?
P{X = 95} = 0.054
P{X = 95} = 0.234
P{X = 95} = 0.186

Od 100 artikala 80 je prve vrste a 20 druge vrste. Na slucajan nacin se biraju tri artikla. Odrediti verovatnocu da su dva prve, a jedan druge vrste ako je izbor sa vraćanjem.
0.569
0.384
0.814

Verovatnoća da se proizvede neispravan artikal je 0.02. Pri kontroli kvaliteta se takav otkriva sa verovatnoćom 0.92, dok se ispravan proglasava neispravnim sa verovatnoćom 0.004. Kontrolisana je celokupna dnevna proizvodnja od 135 arikala. Odrediti verovatnoću da je izdvojeno tačno 10 artikala kao neispravno.
P{X = 10} = 0.023
P{X = 10} = 0.093
P{X = 10} = 0.048

U slučajno uzetim uzorcima vode sa površine jednog zaliva ispitan je sadrzaj bor-tri-oksida i dobijeni su sledeci rezultati 45 43 37 41 41 60 58 61 60 58 61 60 58 60 60 61 58. Naći devedesetoprocentni interval poverenja za srednju vrednost.
Im = [34.672, 45.762]
Im = [23.786, 34.783]
Im = [48.759, 57.383]

Ako je n<30 onda se koristi formula za:
Binomnu raspodelu
Muavr-Laplasovu raspodelu
Pausonuvu raspodelu

Verovatnoća dogadjaja P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, P(AUB) = 0.6. Odrediti verovatnoću sa se realiyuju i A i B.
p = 0.4
p = 0.3
p = 0.1

Na slučajan način se bira jedna od 52 karte. Ako je poynato da je iyabrana karta herc, odrediti verovatnoću da je karta desetka.
p = 1/13
p = 1/12
p = 1/7