,-~~-.___.   
  / | '   \     
 ( )    0     
  \_/-, ,----'     
   ====      //
   / \-'~;  /~~~(O)
  / __/~|  /    |
 =( _____| (_________|
		    -Paul Hickey
         ___      ___      ___      ___   
         /\__\     /\ \     /\__\     /\ \  
  ___     /:/ _/_    |::\ \    /:/ _/_    /::\ \  
  /\__\    /:/ /\ \   |:|:\ \   /:/ /\__\   /:/\:\__\ 
 /:/__/   /:/ /::\ \  __|:|\:\ \  /:/ /:/ _/_  /:/ /:/ / 
 /::\ \   /:/_/:/\:\__\ /::::|_\:\__\ /:/_/:/ /\__\ /:/_/:/__/___
 \/\:\ \__ \:\/:/ /:/ / \:\~~\ \/__/ \:\/:/ /:/ / \:\/:::::/ /
 ~~\:\/\__\ \::/ /:/ /  \:\ \    \::/_/:/ /  \::/~~/~~~~ 
   \::/ /  \/_/:/ /   \:\ \    \:\/:/ /   \:\~~\   
   /:/ /   /:/ /    \:\__\    \::/ /    \:\__\  
   \/__/    \/__/     \/__/     \/__/     \/__/  
Tekuci konkurs za ASCII maskotu iSmera (zaradi 50€)! Glasajte za maskotu meseca Jula... Univerzitet u BeograduMatematički Fakultet

Katedra

Predmeti

Istrazivanje

Studenti

Katedra za računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu osnovana je 1987. godine. To je omogućilo da se oblast računarstva tretira kao i sve druge oblasti matematike za koje postoje posebne katedre.

Broj članova Katedre se povećavao sa porastom odgovornosti Katedre i povećanjem zastupljenosti oblasti računarstva u nastavi.

Danas je Katedra za računarstvo i informatiku nosilac naučnih i nastavnih aktivnosti na Matematičkom fakultetu i značajan učesnik u naučnim aktivnostima na Univerzitetu u Beogradu.

Šef Katedre je dr Gordana Pavlović-Lažetić.

Više informacija o Katedri može se pročitati u tekstu Računarstvo na Matematičkom fakultetu, koji su napisali dr Nedeljko Parezanović i dr Gordana Pavlović-Lažetić i koji je objavljen u spomenici 125 godina Matematičkog fakulteta 1988. godine. Osnovne informacije na ovoj lokaciji preuzete su iz tog teksta.

Novosti

1. feb. 09:
Broj članova Katedre se povećavao sa porastom odgovornosti Katedre i povećanjem zastupljenosti oblasti računarstva u nastavi.

21. jan. 09:
Broj članova Katedre se povećavao sa porastom odgovornosti Katedre i povećanjem zastupljenosti oblasti računarstva u nastavi.

2. jan. 09:
Broj članova Katedre se povećavao sa porastom odgovornosti Katedre i povećanjem zastupljenosti oblasti računarstva u nastavi.