Jelena Tasić
jelenatasicsd@yahoo.com
Jelena
Studenti II Godine i-Smera
Kreirati tabelu sa spiskom studenata II godine i-smera. U toj tabeli samo Vaše ime treba da bude hiperveza ka stranici o Vama.
Predlog za Matičnu Stranu Sajta i-Smera.
Kreirati Vaš predlog za matičnu stranu sajta i-smera.
"Mac! Mac!"
Kreirati stranicu ili stranice koje bi služile da privuku srednjoškolce da upišu i-smer našeg fakulteta. Na primer, prikazati studije i-smera sa aspekta prednosti i mana, Vaše predloge srednjoškolcima pri izboru studija, dati preporuke prikom spremanja prijemnog ispita,...
Zvečke i Drangulije
Razne vezbe i demonstracije (HTML, JavaScript, PHP, MySQL, Java):