Početna strana Spisak studenata Predlog matične strane I smera Zašto I smer MySql O meni
Kreirati formular koji omogućuje da korisnik unese naziv ma koje tabele baze KIP i ma koje njene kolone, a kao odgovor se prikazuje sadržaj tabele u bazi KIP tako da je zadata kolona uređena u neopadajućem poretku. Prikazati poruku o grešci ako je unet neodgovarajući naziv tabele ili kolone. Poruka treba da bude takva da mu pruži spisak korektnih naziva za tabele, odnosno kolone. Biti prijateljski nastrojen prema posetiocu formulara i dozvoliti da njegov ulaz bude neosetljiv na razliku u veličini slova i predvideti da može uneti beline s leve ili s desne strane naziva tabele ili kolone.

Izaberite tabelu:

Unesite kolonu po kojoj želite da tabela bude sortirana:


Ispisati šifre izdavača koji nisu izdali ni jedan roman pisca koji potiče iz države čiji naziv se unosi putem formulara.

Unesite ime države:

Postaviti vrednost tiraža na 0 za sve izdavače koji potiču iz države čiji naziv se unosi putem formulara.

Unesite ime države:

Iz tabele P, KP izbrisati sve podatke o piscu čije ime se zadaje putem formulara.

Unesite ime pisca:

U svim tabelama dodati izdavaca koji je po svemu osim po statusu isti kao izdavac i3. Status novog izdavaca se unosi putem formulara.

Unesite status novog izdavaca:

Valid HTML 4.01 Transitional