Zadaci

 

Shield2

Na ovoj stranici se mogu naći rešenja zadataka koji su dati da se urade uz seminarski rad, a koje nisam mogao da stavim ni na jednu postojeću stranicu.

PHP deo:

Java script deo:

Mapirana slika:

Definition list:

Shield2