I - smer

 

Shield2
Matematički Fakultet u Beogradu

I-smer je relativno novi odsek Matematičkog fakulteta u Beogradu. Postoji svega nekoliko godina. Većina predavanja I-smera se održava u Jagičevoj ulici u sklopu zgrade Geografskog fakulteta. Zgrada Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu, kao i zgrada I-smera u Jagićevoj ulici, je u potpunosti opremljena i prilagođena za rad programera i studenata ostalih smerova. Sistem studiranja na I-smeru je napravljen tako da odgovara sistemu studiranja po Bolonji. Drugim rečima, studira se 3+2 godine. Nakon završene 3. godine studenti I-smera dobijaju zvanje Bečlera (ovo zvanje ima istu važnost kao i zvanje diplomirani programer), a ukoliko studenti odluče, mogu produžiti svoje studije još 2 godine, nakon čega dobijaju zvanje Master programera (zvanje slično Magistru). Pored unapredjenog studiranja na samom fakultetu, u okviru I-smera se uvode još neke vanfakultetske aktivnosti kao što su:

  • Predavanja i seminari velikih domaćih i stranih kompanija
  • Razni kursevi svetski poznatih firmi (IBM, Microsoft...)
Shield2