PHP, MySQL deo

Formular 1 koji korisniku omogućava da unese naziv ma koje tabele baze KIP i ma koje njene kolone,
a kao odgovor se prikazuje sadržaj tabele tako da je zadata kolona uređena u neopadajućem poretku.
Moj dodatak je da se username kao i šifra takođe unose putem ovog formulara.Formular 2 koji ispisuje nazive izdavača koji izdaju knjigu sa šifrom koja se unosi putem formulara
u izdanjima čiji je prosečni tiraž manji od najmanjeg tiraža izdavača čija šifra se unosi putem formulara.Formular 3 koji postavlja status na vrednost najvišeg statusa za sve izdavače koji su izdali knjigu u godini čija vrednost se unosi putem formulara.Formular 4 koji iz tabele P, KP briše sve podatke o piscu čije ime se zadaje putem formulara.Formular 5 koji u tabelu I unosi podatke o izdavaču sa šifrom, državom, nazivom i statusom koji se zadaju putem formulara.Nazad