Nekoliko razloga koju mogu da vas privuku da upišete ovaj smer!!!!!!!!

Matematicki Fakultet
Kompjuter
Gledao sam neke prezentacije i svi obimno opisuju smer Informatiku .Najbolje je da vam ispričam sve u kratkim crtama. Počeću ovako. Studenti upišite ovaj smer. Kažem ja. Stičete odlične predispozicije za zapošljavanje. Diploma ovog smera je jedna od jačih na Beogradskom univerzitetu. Fakultet odnosno baš ovaj smer ima uslove koje mnogi jos uvek čekaju. Kompjuteri, internet konekcija, stručno osoblje itd...Smer traje 3+2 godine...30 ispita koje uz redovno učenje i zalaganje sigurno dajete. Važno je biti redovan kažu svi. Dobro razmislite i odlučite se za ovaj smer. Matematicki Fakultet
Kompjuter