POVRATAK NA POČETNU


Header

Matematicki Fakultet

PHP I MYSQL

Matematicki Fakultet


Prvi deo PHP-a

1. Kreirati formular koji omogućuje da korisnik unese naziv ma koje tabele baze KIP i ma koje njene kolone, a kao odgovor se prikazuje sadržaj tabele u bazi KIP tako da je zadata kolona uređena u neopadajućem poretku. Prikazati poruku o grešci ako je unet neodgovarajući naziv tabele ili kolone. Poruka treba da bude takva da mu pruži spisak korektnih naziva za tabele, odnosno kolone. Biti prijateljski nastrojen prema posetiocu formulara i dozvoliti da njegov ulaz bude neosetljiv na razliku u veličini slova i predvideti da može uneti beline s leve ili s desne strane naziva tabele ili kolone.

Tabela:

Kolona:

Drugi deo PHP-a

Ispisati nazive knjiga koje izdaje izdavač čiji status nije viši od statusa koji se unosi putem formulara.

Unesi status:


Izmeniti u svim tabelama šifru izdavaca i7 u šifru koja se unosi putem formulara.

Unesi novu šifru za izdvača:


Iz tabele K, KI, KP izbrisati sve podatke o knjizi čiji naslov se zadaje putem formulara.

Naslov:


U tabelu K uneti podatke o knjizi sa obaveznim unosom šifre i naslova putem formulara i opcionalnim unosom oblasti putem formulara.

Naslov:

Šifra:

Oblast(opciono):


COPYRIGHT MILOŠ RAŠKOVIĆ 103/06Copyright2008