Slika

Zadatak 1

Tekst: Kreirati formular koji omogućuje da korisnik unese naziv ma koje tabele baze KIP i ma koje njene kolone, a kao odgovor se prikazuje sadržaj tabele u bazi KIP tako da je zadata kolona uređena u neopadajućem poretku. Prikazati poruku o grešci ako je unet neodgovarajući naziv tabele ili kolone. Poruka treba da bude takva da mu pruži spisak korektnih naziva za tabele, odnosno kolone. Biti prijateljski nastrojen prema posetiocu formulara i dozvoliti da njegov ulaz bude neosetljiv na razliku u veličini slova i predvideti da može uneti beline s leve ili s desne strane naziva tabele ili kolone.
Rešenje

Zadatak 2

Tekst: Ispisati naslove knjiga čiji tiraži premašuju broj koji se unosi putem formulara.
Rešenje

Zadatak 3

Tekst: Izmeniti u svim tabelama šifru knjige k11 u šifru koja se unosi putem formulara.
Rešenje

Zadatak 4

Tekst: Iz tabele I, KI izbrisati sve podatke o izdavaču čiji naziv se zadaje putem formulara.
Rešenje

Zadatak 5

Tekst: U tabelu I uneti podatke o izdavaču čija šifra, drzava, naziv se obavezno zadaju putem formulara i statusom koji je ili nepoznat ili se zadaje putem formulara.
Rešenje

Strelica

početna strana

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Slika