background image
Seminarski rad iz predmeta Verovatnoća i statistika
- simulacija vremenskih dešavanja-
Verovatnoća za sunce posle kiše Verovatnoća za kisu posle sunca Broj dana za koji simuliramo vremenske prilike