Sve ono što nije stalo na pretnodne strane, a mora ući u sastav seminarskog rada!

Očekujte na ovoj strani raznorazne gluposti, odmah posle ispita iz UWIT-a :)

evo i glupave
tabele sa okvirom

Mapirana slika...

Aranđelović Goran Milenković Nikola Kaznovac Marko Đurković Branko Top Coder

Aj na vr'!