General Info

Ovo je stranica na kojoj možete pročitati nešto više informacija o meni.

Imajte na umu da, ovde pročitane, informacije ne moraju biti u potpunosti tačne :)

I like it, like it...

Omiljeni filmovi
MATRIX, TAXI, 5th Element, American History X;
Omiljeni muzički žanrovi
Hip-Hop, Progressive Trance, Drum'n'Bass, House, Oriental;
Omiljene knjige
Underground, The Alchemist, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy;
Omiljene boje
Plava, crna, narandžasta;
Omiljena jela
Pizza, Sve sa roštilja :P
Omiljena pića
Pepsi, Blue Lagoon, Mocca;

Programski jezici:
Linux Distribucije:
  1. Mandrake/Mandriva
  2. Red Hat
  3. Debian
  4. Arch

G33ky 53c710n

H3r3 U c4n r33d 50m3 1Nf0 A80u7 |\/|y 6e3Ky 5TuFFz, L1k3...

I g0t my 1st b0x @ 0x1C.0x09.0x7D0. && my 1st pr0g w4z 'IMENIK.BAS' c0mP1l3d 1N Q8451C.

My f4v0r1T3 l4n6u4g3 1S C.

4 3v3ry7h1n6 e153n f33l fr33 2 a5k.