iSmer portal

iSmer portal

Portal smera Informatika - WEB servis koji objedinjuje vesti sa fakulteta, obaveštenja profesora i asistenata, raspored predavana, korisne materijale (beleške sa predavanja, vežbi, ispitne rokove i dodatne materijale) za download, kao i software-a koji se koristi u studentskom planu i programu.

Ivan Marinković
Branko Đurković

Matf Portal

Matf portal

Portal Matematičkog fakulteta - Primer prve strane novog sajta Matematičkog fakulteta. Rađen kao domaći zadatak za potrebe predavanja iz predmeta Uvod u WEB i Internet tehnologije. Korišćeni su prepoznatljivi elementi staog sajta ('španski zid', sličica 'NOVO'), kao i navigacioni linkovi.

Jovan Marić
Branko Đurković